Наказ від 01.03. 2018 №36 “Про закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2017-2018 навчальному році”

Україна

МЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
НАКАЗ

01.03. 2018 м. Мена № 36

Про порядок закінчення
навчального року та проведення
державної підсумкової атестації учнів
у системі загальної середньої освіти
у 2017-2018 навчальному році

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, наказів МОН України від 17.03.2015 року «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»», від 31.07.2017 року № 1103 «Деякі питання проведення у 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 19.09.2017 року №1278 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», листа МОН України від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 року та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», листа управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 21.02.2018 №04-12/758 «Про рекомендації щодо організованого закінчення 2017-2018 навчального року та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», з метою забезпечення організованого закінчення поточного навчального року і проведення державної підсумкової атестації випускників закладів загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Директорам закладів загальної середньої освіти району:
1.1.Забезпечити організоване закінчення 2017-2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти відповідно до вимог чинного законодавства.

1.2 Визначити дату завершення навчальних занять та проведення свята «Останнього дзвоника» за погодженням з відділом освіти Менської райдержадміністрації (рекомендована дата 25 травня 2018 року).

1.3 Державну підсумкову атестацію в 4-х класах провести з 14 до 18 травня у письмовій формі з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів з української мови та читання), математики.
Для проведення ДПА в закладах освіти використовуються єдині завдання, які укладають вчителі закладу відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджує керівник навчального закладу (лист МОН України від 31.01.2018 № 1/9-66).

1.4 Державну підсумкову атестацію випускників 9 класів провести з 29 травня до 08 червня у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики та предмета, який обирається педагогічною радою навчального закладу згідно з переліком (лист МОН України від 31.01.2018 № 1/9-66).
Рішення педагогічної ради щодо вибору третього предмета для проходження ДПА затверджується наказом керівника навчального закладу до 09 квітня 2018 року.
Завдання для проведення атестації у 9-х класах укладають вчителі закладів освіти, відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджує керівник навчального закладу(лист МОН України від 31.01.2018 № 1/9-66).

1.5 Державна підсумкова атестація випускників 11 класів проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 22 травня до 14 липня згідно з графіком, затвердженим наказом МОН України від 19.09.2017 №1287 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення у 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» з трьох предметів:
1) української мови і літератури (24 травня);
2) математики (22 травня) або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) (06 червня) (за вибором випускника, незалежно від профілю закладу освіти);
3) предмету за вибором учня з одного з зазначених навчальних предметів: біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова, математика, історія України (період ХХ – початок ХХІ століття).

1.6. Дирекціям закладів загальної середньої освіти району, педпрацівники яких залучені в якості персоналу на пунктах тестування, внести відповідні зміни до режиму роботи.

1.7 Взяти до уваги та виконання наступне:
– заклади загальної середньої освіти району спільно з органами державної влади та місцевого самоврядування приймають рішення про надання учням 11 класу вихідних днів для підготовки й складання ДПА/ЗНО, якщо вони проводяться під час освітнього процесу (розробити графіки відпрацювання робочого часу педагогічними працівниками відповідно до їх навантаження, графіки затвердити наказом по школі);
– результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів (українська мова і література (українська мова), математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття), один із навчальних предметів (за вибором випускника), зазначених у Переліку) зараховуються як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для здобувачів повної загальної середньої освіти закладів загальної середньої освіти 2018 року (наказ МОНУ від 31.07.2017 року № 1103);
– особи, які не з’являться для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин та особи, зареєстровані на екстернатну форму навчання, але які не зареєструються у встановлені терміни для участі в ЗНО, за винятком осіб, які проживають на тимчасово окупованій території та осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення, матимуть можливість пройти ДПА в закладі освіти у вересні поточного року за завданнями, укладеними закладом освіти;
– до 15 червня 2018 року Український центр оцінювання якості освіти поетапно надсилає навчальним закладам результати ДПА, проведеної у формі ЗНО під час основної сесії, з математики, української мови, іноземної мови, біології; до 21 червня – історії України, географії, фізики, хімії;
– внесення оцінок за ДПА до додатка до атестата про повну загальну середню освіту має здійснюватися з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв учнів щодо результатів ЗНО (відповідно такий випускник атестат отримує пізніше);
– особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО та роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями процедури проходження ЗНО, виставляється нуль тестових балів, що відповідає одному балу за ДПА. Відповідно до документа про освіту за ДПА з цього предмета виставляється 1 (один) бал;
– учні, які через неучасть з поважних причин в основній сесії ЗНО допущені регламентними комісіями при регіональних центрах оцінювання якості освіти до проходження додаткової сесії з певного (их) навчального (их) предмета (ів), але не змогли через поважні причини взяти у ній участь, зобов’язані надати рішення регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти про допуск до участі в додатковій сесії ЗНО з відповідного навчального предмета (у вигляді витягу із протоколу), а також медичну довідку або інший документ, що підтверджує об’єктивні обставини неучасті в додатковій сесії ЗНО з цього навчального предмета, на підставі якої рішенням педагогічної ради закладу освіти та відповідним наказом його керівника таким учням надається право пройти атестацію в строки, визначені закладом освіти (але не раніше 14 липня 2018 року), за завданнями, укладеними закладами освіти;
– від ДПА у формі ЗНО можуть бути звільнені учні, які мають захворювання або паталогічні стани, наведені у Переліку захворювань та паталогічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, якщо вони не реєструвалися для участі у ЗНО (спільний наказ МОНУ і МОЗУ від 29.08.2016 р №1027/900). Учні, які зареєструються для проходження ЗНО, мають проходити ДПА у формі ЗНО на загальних засадах;
– учні, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення ДПА у формі ЗНО (після проведення додаткової сесії ЗНО) з певного (их) навчального (их) предметів, мають право пройти ДПА за місцем навчання в строки, визначені закладом освіти (але не раніше 14 липня 2018 року), за завданнями, укладеними навчальними закладами;
– учням, які у 2017, 2018 роках (по 01 червня 2018 р. з англійської мови, по 29 травня 2018 р. – з іспанської, німецької, французької мов) отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 – німецька мова; DELF/DALF – французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, Pearson Test of English (PTE) – англійська мова; D.E.L.E. – іспанська мова) рівня B-1 або вище – у разі вивчення відповідної мови на рівні стандарту або академічному рівні, B-2 або вище – у разі вивчення відповідної мови на рівні стандарту або академічному рівні, B-2 або вище – у разі вивчення відповідної мови на профільному, результати зазначених іспитів (за бажанням випускника) зараховуються як ДПА. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляється атестаційна оцінка з цих предметів 12 балів.

1.8. 23-24 червня провести вручення випускникам 11-х класів закладів загальної середньої освіти документів про повну загальну середню освіту та 12 (може бути інша дата, але не пізніше 15 червня) – випускникам 9-х класів документів про базову загальну середню освіту.

1.9. Категорично заборонити працівникам загальноосвітніх навчальних закладів збір коштів із батьків на проведення державної підсумкової атестації та організацію урочистостей.

1.10. З метою дотримання нормативно-правових вимог у галузі освіти при організації завершення навчального року в закладах загальної середньої освіти опрацювати питання порядку закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації, нагородження золотою та срібною медалями, похвальним листом, похвальною грамотою, порядку переведення учнів до наступних класів на нарадах керівників закладів освіти, засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднаннях учителів.
1.11.Подати на погодження та для прийняття відповідного рішення до відділу освіти Менської РДА:
1.11.1. Склад державних атестаційних комісій та розклади проведення державної підсумкової атестації (не пізніше, ніж за два тижні до початку атестації).
1.11.2. Інформацію про випускників 11 класу, які є претендентами на нагородження золотою або срібною медаллю, з особливими умовами нагородження (розділ ІІІ Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом МОН України від 17.03.2015 №306).

2. Районному методичному кабінету:
2.1.Надати необхідну практичну допомогу керівникам закладів загальної середньої освіти щодо проведення державної підсумкової атестації з предметів інваріантної складової навчального плану.
2.2.Провести інструктивно-методичні наради з питань державної підсумкової атестації для різних категорій вчителів закладів загальної середньої освіти із предметів, які винесені на державну підсумкову атестацію.

3. Відділу освіти райдержадміністрації:
3.1. З метою організованого проведення ДПА у формі ЗНО на базі закладів загальної середньої освіти, де розташовано пункти тестування:

3.1.1. Забезпечити організований підвіз випускників до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання та в зворотному напрямку в дні проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО (спільно з іншими зацікавленими структурами).

3.2.Забезпечити координацію роботи закладів відділу освіти та закладів загальної середньої освіти навчальних закладів щодо організації і проведення державної підсумкової атестації.

3.3. Забезпечити створення районної апеляційної комісії до 20 квітня 2018 року.

3.4. Затвердити списки випускників 11 класу, які є претендентами на нагородження золотою або срібною медаллю, з особливими умовами нагородження (розділ ІІІ Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом МОН України від 17.03.2015 №306).
До 11.05.2018

3.5. Забезпечити контроль за дотриманням вимог до організації та проведення державної підсумкової атестації в закладах загальної середньої освіти району.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                                                   В.М.Ємець